Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

1996 - 2001

Nové sídlo Technického muzea v Brně vzniklo přenesením z nevyhovujícího objektu v centru Brna do nové polohy v bývalém průmyslovém areálu Tesly. Stávající vícepodlažní budova, která dříve sloužila jako výrobní objekt, byla rekonstruována ve třech etapách. K budově byla provedena nová přístavba.

V nové budově TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ jsou umístěny výstavní prostory muzea, prostory pro vzdělávání, volný čas, výzkumná pracoviště a kanceláře vedení muzea. Vnitřní prostory byly koncipovány tak, aby bylo možné uskutečňovat nezávisle úpravy prostorového uspořádání jednotlivých expozic. Muzeum bude mít rozsáhlou expozici počítačové techniky, ručních střelných zbraní, centrum pro nevidomé, experimentální slévárnu a jiné netradiční expozice.