Bytové domy

Odborná spolupráce s developery:

Rešerže a vyhodnocování pozemků z hlediska územního plánu, vyhodnocování technických podmínek v území, ekonomické analýzy projektu, předprojektová příprava, architektonické studie, projektová dokumentace (ÚR, DSP, RDS)

Přehled vybraných projektů:

2008
Viladům Komořany, Praha 12 – Bytová vila. Realizace 2009. 2005 – 2007
Urbanisticko ekonomické vyhledávací studie pro bytovou zástavbu v různých lokalitách Prahy
2004
Hladké Životice – nová zástavba rodinnými domy- spolupráce s GP SUDOP PRAHA a.s.
2001 - 2002
Rezidenční čtvrť Nová Liboc, Praha 6. Komplex obytných domů různé velikosti se 165 bytovými jednotkami – rešerže zastavovacích podmínek v území, urbanistické řešení, koncept skladby bytů, varianty architektonického řešení. Společně s Ing.arch. Jaroslavem Koskem.
2000
Kateřinská 10, Praha 2. Rekonstrukce bytového domu v památkové zóně s komerčními jednotkami. Funkce GP společně s Ing.arch. Jaroslavem Koskem.
2000
450 bytových jednotek, Chodovec, Praha 11. Projekt stavební části pro stavební řízení včetně koordinace PD pro generálního projektanta stavby VPÚ DECO PRAHA a.s..