Terminál Sever 2, Letiště Praha Ruzyně

Autorská spolupráce na architektonickém díle společně s firmou NIKODEM A PARTNER, spol. s.r.o.

Terminál Sever 2, Letiště Praha Ruzyně

Pracovní tým MANSFELD IDC s.r.o. se výrazným způsobem podílel na vytvoření architektury budovy Terminálu Sever 2 a Spojovacího objektu. Ing.arch.Pavel Mansfeld byl pověřen vedením společné tvůrčí skupiny zabývající se dispozičním řešením objektu a celkovým architektonickým návrhem. Tým MANSFELD IDC s.r.o. zajišťoval dále vypracování architektonicky senzitivních dílů projektové dokumentace - projekty obvodového pláště - fasád a systémů zastřešení budovy, koordinaci s řešením statiky stavby; návrh koncepce interiérů - prosklených stěn, design schodišť a zábradlí, designu výtahových věží, celkového barevného řešení; obklady stěn, podhledy a jejich koordinace, koncepční návrh a dohled nad designem vestavěných prvků v interiéru; zajištění technických specifikací stavební části projektu. Komplexní řešení informačního systému pro cestující.

Fáze projektu:
Dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, prováděcí projektová dokumentace, autorský dozor během provádění stavby včetně dohledu nad přípravou dodavatelská dokumentace.

Základní složení týmu MANSFELD IDC :
Ing.arch. Pavel Mansfeld
Ing. Martin Míšek
Ing.arch.Pavel Havelka
Ing.arch.František Císař