Zdravotnická zařízení

Přehled vybraných projektů:

2007
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Centrální příjem - architektonická studie
2006
Porodnice Apolinářská ul., Praha 2, rekonstrukce křídla historického objektu; lůžkové oddělení šestinedělí; lůžkové oddělení onkologie; centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
2004
Fakultní nemocnice Bulovka – Praha 8 – pracoviště magnetické rezonance
2000
Gynekologicko porodnická klinika VFN v Apolinářské ulici v Praze 2Rekonstrukce křídla historické budovy porodnice – oddělení endoskopie a oddělení rizikového těhotenství ve funkci GP; oddělení neonatologie.
Koncepční plán rekonstrukce celého objektu kliniky