ING.ARCH.PAVEL MANSFELD

Vzdělání:

ČVUT- Škola architektury, 1968-1974
Akademie výtvarných umění, škola architektury, 1975-1978

Profesní registrace:

Profesní licence architekta ve státě Illinois, USA
člen České komory architektů v České republice
Ing.arch. Pavel Mansfeld získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektování staveb nejrůznějších typologických kategorií během svého působení v USA. Je autorem řady projektů nemocnic, klinik, diagnostických center, laboratoří, domovů důchodců, rekonstrukcí zdravotnických zařízení, ale také nákupních center, obytných budov, budov občanské vybavenosti komerčního i administrativního poslání, a to zejména v rámci působení firem James Cox Associates, Inc., v Chicagu; Lawrence Design Collaborative, Inc., Chicago; Corporate Construction and Design, Ltd., Long Grove.

Dokončené projekty a projekty se spoluúčastí

Tiffani Kim Institute 310 W. Superior, Chicago, IL, USA – rekonstrukce komerčního objektu
New York Jewelers, Chicago, IL, USA Rekonstrukce tří podlaží původního municipálního projektu pro zlatnickou firmu
Bufford Cove Townhomes, Burham, IL, projekt řadových rodinných a bytových domů
Trustee Facility- nerealizovaný projekt vězení pro 200 rezidentů, Chicago, IL.
Fort Deaborn Subdivision, IL zastavovací plán pro využití území bývalé vojenské základny pro novu obytnou zástavbu
Hillcrest Healthcare Center, Jeffersonville, Indiana geriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou
Riverview of Ann Arbor, Ann Arbor, Michigan geriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou
Whitehall of Novi, Michigangeriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou
IHS of Brentwood, Burbank, IL, zdravotní centrum
Franciscan System of Warwick, Schervier Pavilion, Warwick, New York - nové geriatrické centrum se 120 lůžky, rekonstrukce stávající budovy - bydlení pro starší občany
CGH Medical Center ER/GI Lab, Sterling, Illinois – přístavba k nemocnici – laboratoře, endoskopie, centrum první pomoci
VA Medical Center, Marion, Indiana- rekonstrukce nemocnice pro válečné veterány
Lakeside Park Development and Restoration Corporation, Chicago, IL- urbanistický projekt pro bydlení lidí s nízkými příjmy a s nákupním centrem
Lakeshore Health Services Corporation, Manitowoc/ Two Rivers, WI projekt nemocnice se 120 lůžky
Du Page Surgi-Center, Oakbrook, IL- zdravotní centrum
Dear Grove Condominiums- projekt obytného areálu v předměstí Chicaga
Water Tower Development Corporation- řada projektů jednopodlažních nákupních center v oblasti Chicaga
River Forest Lake Street Development, River Forest, IL, autorský návrh vysokopodlažní obytné budovy a nákupního centra
Narco Elmhurst Centre, Elmhurst, Illinois - 180,000 SF administrativní budova
Westmont Commons, Westmont, IL- projekt nákupního centra